Μοίρες
Ηράκλειου Κρήτης
Δευτ.-Σαβ. 08:00- 21:00
Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

Το όραμα της εταιρίας

Το όραμα της εταιρείας BioEnergyCreta είναι η στροφή στην αειφόρο ανάπτυξη σε οικιακά αλλά και βιομηχανικά συστήματα. Αειφόρος ανάπτυξη είναι ενεργειακά η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται μία στρατηγική που αφορά τις προκλήσεις που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα καλύπτοντας οικονομικά, περιβαλλοντικά, και κοινωνικά θέματα, προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η καθαρή ενέργεια, οι αειφόρες μεταφορές, η αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή, η διατήρηση και η διαχείριση των φυσικών πόρων.

Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται καθώς και οι καταστροφικές τάσεις που επιφέρει κάτι που οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Σαφέστατα, πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές – στόχοι αντιστροφής αυτής της κατάστασης όπως ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και η διαχείριση των φυσικών πόρων, τομέας ζωτικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα, από την μία πλευρά πρέπει να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση της αύξησης της θερμοκρασίας που επιφέρει ξηρασίες, πλημμύρες και πυρκαγιές, συχνότατα πλέον φαινόμενα. Και από την άλλη, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι οι πηγές ενέργειας δεν είναι ανεξάντλητες.

Λύσεις είναι η αύξηση της απόδοσης της ενέργειας των ήδη χρησιμοποιούμενων συστημάτων, η ανεύρεση νέων εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η πλήρης εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών (φωτοβολταικά και αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρική ενέργεια & βιομαζικές καλλιέργειες). Παράλληλα πρέπει να προωθηθούν μέτρα, μοντέλα και ερευνητικά πρωτόκολλα για οικονομικά αποδοτικές βελτιώσεις στα πιο ενεργοβόρα προϊόντα. Η γνώση και η πληροφόρηση είναι τα εργαλεία για να προχωρήσει η οικονομία μέσω της οποίας θα καλύψουμε το χάσμα ανάμεσα στην περιβαλλοντική ρύπανση και την βιώσιμη ανάπτυξη, το παλαιό με το νέο και σύγχρονο.

Η εταιρεία BioEnergyCreta με συνέπεια και επαγγελματισμό μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες προτείνει λύσεις και ευκαιρίες, τρόπους και εργαλεία, νέα πρωτόκολλα και ιδέες για στοχευμένη:

  • Μείωση ενεργειακής οικιακής κατανάλωσης,
  • Δημιουργία τρόπων παραγωγής ενέργειας σε οικιακά συστήματα
  • Αύξηση των κερδών εταιρειών μέσω νέων συστημάτων ενεργειακής παραγωγής αλλά και μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των ήδη υπαρχόντων συστημάτων
  • Παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά πανέλα
  • Παραγωγή ενέργειας από ενεργειακά φυτά

Οι ΑΠΕ είναι το στοίχημα αλλά και η ευκαιρία για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του μέλλοντος